Cursusgeld

Het cursusgeld bedraagt € 90,00 per cursist.
U ontvangt hiervoor een éénmalige machtiging.
Het cursusgeld wordt voor 1 november afgeschreven.
Bij meerdere cursisten uit een gezin wordt het cursusgeld voor elke volgende cursist gereduceerd met € 5,-.
Tevens kan dan het cursusgeld in twee termijnen worden voldaan.
De tweede termijn dient uiterlijk 31 december te zijn voldaan.

In het cursusgeld is begrepen:

- Lidmaatschap “Reddingsbrigade Wierden”
- Toegang voor de cursus in “Sport- en recreatiebad De Kolk”, alleen het 25 meter bassin.
- Praktische opleiding van ± 30 weken.
- Theoretische opleiding voor Life Saver 1,2 en 3
- Het examengeld.
- Zakboekje Reddingsbrigades Nederland KNBRD (eenmalig).

Niet inbegrepen is het theorieboek “Handleiding Life Saver” (laatste druk).
Het theorieboek dient eenmalig te worden aangeschaft voor de cursussen Life Saver.