Kanjer afspraken

Kanjers in de sport

Sinds 2012 werken we met de methode “Kanjers in de Sport”. De methode biedt ons handvatten om ongewenst gedrag te herkennen, omschrijven en verbeteren en is bedoeld als steuntje in de rug voor ons kader. We zetten de methode dit seizoen voort. De Kanjerafspraken vormen de basis van Kanjers in de Sport.

Kanjerafspraken en toelichting:

We helpen elkaar
Helpen met neerzetten en opruimen van materialen, we laten elkaar niet in de steek, zadelen elkaar niet op met vervelende klusjes en werken samen naar hetzelfde doel.

We vertrouwen elkaar
Zorg dat jezelf te vertrouwen bent en durf te vertrouwen. Geen geroddel of achterdocht, anders kun je niet goed samenwerken.

We lachen elkaar niet uit
De instructeur/instructrice bewaakt de grens tussen humor en grappen ten koste van anderen.

Niemand speelt de baas
Baasspelers verdragen geen aanwijzing van de trainer of correctie van de scheidsrechter. Baasspelen gaat gepaard met manipulatie, roddel en machtsuitoefening en is een slechte basis voor samenwerken.

Niemand doet zielig
Als iets niet lukt, hebben sommigen vooral medelijden met zichzelf. Dat is niet oplossingsgericht. Dus niet: kijk eens hoe erg ik het heb, maar: wat ga ik nu doen? We helpen zo’n persoon door aan te moedigen zelf een oplossing te zoeken.

We hebben respect voor onszelf en de anderen
Respect voor jezelf, mensen, dieren, planten, (andermans) spullen en materialen. Je geeft respect en je verdient respect.

Deze afspraken zullen we na enkele lessen uitleggen in alle groepen. Alle leden van onze vereniging, zowel jeugdleden als kader spreken met elkaar af zich er aan te houden. Iemand die zich niet houdt aan de afspraken, zal daarop worden aangesproken.

We hopen dat ook alle ouders van de jeugdleden de afspraken onderschrijven. Als u vragen hebt over Kanjers in de Sport, dan kunt u deze op donderdagavond stellen in de verenigingsruimte, aan een van de mensen in een rode polo. Uw vraag stellen in een e-mail kan ook via info@rbwierden.nl