De vertrouwenspersonen

Hoewel we er gelukkig nog nooit eentje nodig hebben gehad, vindt het bestuur van de Reddingsbrigade Wierden het belangrijk om aandacht te besteden aan het geven van een luisterend oor.

In de snel veranderende maatschappij kan het voorkomen dat je in vertrouwen met iemand wilt praten, bijvoorbeeld omdat je iets is overkomen of omdat je iets hebt meegemaakt. Het is dan goed als je ergens terecht kunt met je verhaal. Binnen de brigade hebben we 2 personen die deze rol op zich nemen. Bij hen kun je terecht met je verhaal en dan weet je zeker dat het tussen jullie blijft, tenzij anders overlegd.

De vertrouwenspersonen bij onze brigade zijn Erik Veldhuis(kaderlid, commissievoorzitter en regionaal en landelijk actief voor de brigade) en Wiebke Fekkes-van Dael (trimzwemster bij onze brigade en de moeder van Marloes, al lang bekend met onze activiteiten). Erik en Wiebke zijn meestal op de donderdagavond aanwezig. Erik tijdens de lesuren en het trimzwem half uur, Wiebke alleen tijdens het laatste half uur. De mobiele nummers van Erik en Wiebke staan hieronder vermeld, zodat je rechtstreeks contact kunt opnemen zonder dat bestuur of kader daarvan op de hoogte is.

Het spreekt voor zich dat je uiteraard ook altijd bij het bestuur en onze kaderleden terecht kunt met je vragen mocht je niet direct behoefte hebben aan een gesprek met een vertrouwenspersoon.


Wiebke Fekkes-van Dael06-30 959 646
Erik Veldhuis 06-54 951 841