Bestuur

Het bestuur van Reddingsbrigade Wierden wordt gevormd door een voorzitter, een secretaris, een penningmeester een lid van de AC, CWEO en CZR. Zij zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid dat wordt vastgesteld bij de algemene vergadering (AV). Het beleid is vastgelegd in een meerjarenbeleidsplan en wordt nader uitgewerkt in jaarplannen.
Huidige indeling bestuur:
Freddy HolleVoorzitter
Liesbeth Koers –ArendsPenningmeester
Marloes Veneman - FekkesSecretaris
Jeremy PattiihaLid AC en CWEO
Lotte BerkelaarLid CZR