Externe opleiding waterveiligheid

Zwemmend Redden voor Zwembaden

De cursus Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ) is in 2006 door Reddingsbrigade Nederland in samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) ontwikkeld. Deze cursus is specifiek voor (toekomstige) zwembadmedewerkers opgezet. Van hen mag redelijkerwijs verwacht worden, dat ze veilig en adequaat een redding kunnen uitvoeren.

Wij als Reddingsbrigade Wierden hebben de mogelijkheid om deze ZRZ cursus aan te bieden.
De opleiding bestaat zowel uit een theorie- als praktijkdeel en wordt afgesloten met een examen en wordt gegeven door onze eigen instructeurs.

Het is ook mogelijk om een maatwerk training op te zetten in combinatie met het ZRZ cursus en de daarbij horende herhalingslessen.

Geïnteresseerd, neem dan contact met ons op via de onderstaande button en wij zullen spoedig met u contact opnemen.

Neem contact met ons op

Waterveiligheid

Praktijk

Onder leiding van onze eigen instructeurs, leer je personen in nood te herkennen en zowel een natte als een droge redding uit te voeren met reddings- en/of hulpmiddelen.
Daarnaast leer je de vervoers- en bevrijdingsgrepen toe te passen. Bij de cursus wordt bovendien in casussen geoefend hoe in teamverband een redding moet worden uitgevoerd.

Waterveiligheid

Theorie

Met behulp van de reader Zwemmend Redden voor Zwembaden van Reddingsbrigade Nederland, zullen situaties die in het zwembad kunnen voorkomen worden behandeld. Daarbij werk je voor het examen een 2-tal casussen uit, hoe jij deze zou behandelen.