RVR


Een Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) is een samenwerkingsverband van reddingsbrigades op de schaal van een veiligheidsregio. Een RVR vormt daar een herkend, erkend en operationeel ingebed onderdeel van de hulpverleningsstructuur in een regio. De deelnemers van de RVR zijn de reddingsbrigades die in die regio gevestigd zijn. Ter formalisatie van de regionale samenwerking wordt er in iedere regio een RVR convenant getekend tussen de onderlinge reddingsbrigades en Reddingsbrigade Nederland.

Aangezien de veiligheidsregio Twente maar één echt actieve brigade kent en daarnaast een kleine brigade die onderdeel is van een studentenvereniging, is ervoor gekozen om, wat betreft de samenwerking tussen de brigades, de beide veiligheidsregio's IJsselland en Twente samen te voegen tot één RVR: de RVR IJsselland-Twente. Deze wordt gevormd door de reddingsbrigades uit Deventer, Hasselt, Raalte, Staphorst, Wierden, Zwartsluis en Zwolle. Enschede kijkt vanaf de zijlijn mee maar is nog niet aangesloten.

Doelstellingen RVR Binnen de RVR IJsselland-Twente hebben we inmiddels een aantal plannen van aanpak opgesteld om deze doelstellingen te gaan realiseren.

RVR coördinator
Iedere RVR levert één aanspreekpunt voor Reddingsbrigade Nederland en de hulpverleningspartners. Dit noemt men de RVR coördinator. De RVR coördinator realiseert een optimale samenwerking van de reddingsbrigades met elkaar, met Reddingsbrigade Nederland en met derden zoals de veiligheidsregio, brandweer, politie, ambulancediensten en andere waterhulpverleningspartners in zijn/haar regio.